Oud-Europarlementariërs bezoeken Nederlands parlement

Op dinsdag 31 mei bracht de ‘European Parliament Former Members Association (FMA)’ , de vereniging voor oud-leden van het Europees Parlement, een bezoek aan de Eerste en Tweede Kamer. De FMA is een organisatie die zich onder andere ten doel stelt contacten tussen vergelijkbare (parlementaire) organisaties te bevorderen, maar ook om het politieke debat over de ontwikkeling van de Europese Unie te promoten.

Het bezoek vond plaats in het kader van het Nederlandse EU-Voorzitterschap. De groep werd ontvangen door de (eerste) Ondervoorzitter van de Tweede Kamer, Ton Elias, en later op de dag door de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol. In hun welkomstwoord blikten zij terug op de vijf interparlementaire conferenties die de Staten-Generaal hebben georganiseerd, en reflecteerden op het overkoepelende thema: ‘samen bouwen aan parlementaire controle op EU-besluitvorming’. Elias: “Tussen het Nederlandse, nationale en het Europees parlement zijn er verschillende vormen van informatie-uitwisseling. Natuurlijk via de politieke lijnen en fracties in Den Haag en Brussel, via werkbezoeken van delegaties, via rapporteurs en via interparlementaire conferenties zoals de zes conferenties die wij die in het kader van het EU-Voorzitterschap hebben georganiseerd. Daarbij hebben we ingezet op een open en eerlijke informatie-uitwisseling, met ruimte voor vóór- en tegenstand, en expliciet gekozen voor interactieve werkvormen, zoals een ‘catch the eye’ debat, moderators, deelsessies en een filmavond. In de wereld van interparlementaire conferenties zijn dat kleine revoluties.”.

De FMA sprak ook met Eerste en Tweede Kamerleden, waarvan een aantal zelf ook lid van het Europees Parlement is geweest. Naast het bezoek aan het parlement bezochten de oud-Europarlementariërs ook een aantal andere in en rondom Den Haag gevestigde Europese organisaties, waaronder Eurojust, de Raad van State en het European Space Research and Techonology Centre.