Parlement spreekt met Europese Commissie

Voor de eerste keer in de Nederlandse parlementaire geschiedenis bracht de voltallige Europese Commissie een bezoek aan de Staten-Generaal. Op donderdag 7 januari 2016 ontvingen leden van de Eerste en Tweede Kamer de Commissarissen in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. Dat gebeurde in het kader van het EU-Voorzitterschap, dat Nederland vanaf 1 januari vervult: sinds enkele jaren vindt ieder halfjaar, aan het begin van een Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, een ontmoeting plaats tussen het parlement van het ontvangende land en de Europese Commissie. In het gesprek stonden twee onderwerpen centraal: de vluchtelingenkwestie en de begrotingssystematiek. De Europese Commissie onder leiding van president Jean-Claude Juncker werd welkom geheten door Voorzitter Ankie Broekers-Knol van de Eerste Kamer en tijdelijk Voorzitter Khadija Arib van de Tweede Kamer.

Welkomstwoorden van de voorzitters
Aan het begin van de bijeenkomst hielden zowel de Voorzitter van de Eerste Kamer, de tijdelijk Voorzitter van de Tweede Kamer als de Voorzitter van de Europese Commissie een kort openingswoord.
Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol onderstreepte in haar toespraak het toegenomen belang van de nationale parlementen in de Europese besluitvorming sinds het Verdrag van Lissabon. Zij benadrukte ook dat de Europese waarden recht overeind moeten blijven. “Dat is des te belangrijk, nu er signalen zijn dat waarden als persvrijheid en onafhankelijke rechtspraak in sommige lidstaten niet meer zo vanzelfsprekend lijken als voorheen.”
Tijdelijk Voorzitter van de Tweede Kamer Arib onderstreepte dit: “De wereld is in beweging en wordt steeds kleiner. Het is daarom goed om elkaar vast te houden; om met elkaar in gesprek te blijven over onderwerpen die niet stoppen bij de eigen landsgrenzen, en die raken aan het dagelijks leven van miljoenen mensen.” Zij gaf aan dat dit ook het overkoepelende thema is van de conferenties die het parlement organiseert: samen bouwen aan parlementaire controle op EU-besluitvorming.
Voorzitter van de Europese Commissie Juncker sprak namens de Commissie de aanwezige parlementsleden toe en dankte voor de gelegenheid. “”Het is niet de eerste keer dat ik hier ben ik hoop dat het ook niet de laatste keer is geweest. Nationale parlementen staan centraal in de Europese besluitvorming. Ik ben mij ervan bewust dat burgers vaak niet weten wat wij doen. Zelf zijn wij daar eigenlijk ook niet zo zeker van.”

Twee thema’s
Het eerste thema waar de Nederlandse parlementariërs en Europarlementariërs met elkaar over spraken was ‘migratie en vluchtelingen’. Deze discussie ving aan met een inleiding van het Eerste Kamerlid Tineke Strik, die stelde dat de migratie- en vluchtelingencrisis de politieke agenda nog lang zal domineren. Het tweede thema ging over de Europese begrotingssystematiek. Volgens het Tweede Kamerlid Diederik Samsom, die de discussie hierover inleidde, staat er op dit terrein veel op het spel. Het Nederlandse parlement is bezorgd over de huidige systeem van Europese begrotingen: het is onvoorspelbaar en complex. Nederland wil toe naar een systeem dat efficiënt, flexibel, transparant en democratisch is.

Na afloop van de ontmoeting met de Europese Commissie waren er informele gesprekken tussen de aanwezige fractievoorzitters, EU-verslaggevers uit de 28 EU-lidstaten en de Nederlandse pers.

European Commission to visit the States General on 7 January 2016

On 7 January 2016, the Dutch parliament will meet the European Commission. The meeting is taking place against the backdrop of the Dutch EU Presidency in the first six months of 2016. A key element of the meeting will be a discussion between the leaders of the parliamentary groups of the Senate and House of Representatives and the College of Commissioners. The topics under discussion will be ‘migration and refugees’ and ‘the European budget/the multiannual financial framework’.

The meeting will take place from 15.30 to 17.00 in the assembly hall of the Senate. The President of the Senate, Ankie Broekers-Knol, the temporary Speaker of the House of Representatives, Khadija Arib, and the President of the European Commission, Jean-Claude Juncker, will deliver a few words of welcome. Other members of parliament will then introduce the two themes, after which the discussion will take place. This meeting will be preceded by a meeting in Amsterdam between the European Commission and the Dutch government.