Europese Commissie bezoekt Staten-Generaal op 7 januari 2016

Het Nederlandse parlement ontmoet donderdag 7 januari 2016 de Europese Commissie. Dat gebeurt in het kader van het EU-Voorzitterschap dat Nederland in de eerste helft van 2016 vervult. Centraal in de ontmoeting op 7 januari staat een gesprek tussen fractievoorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en het College van Commissarissen. Gespreksthema’s zijn ‘migratie en vluchtelingen’ en ‘de Europese begroting/het meerjarig financieel kader’.

De bijeenkomst is van 15.30 tot 17.00 uur in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, de tijdelijk Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, en de Voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, houden een kort openingswoord. Andere parlementariërs leiden vervolgens de twee thema’s in, waarna een discussie volgt. Voorafgaand aan het bezoek heeft de Europese Commissie een ontmoeting met de Nederlandse regering. Die ontmoeting is in Amsterdam.

Blog: Open, rechtstreeks en soms scherp debat voor Europese parlementariërs

Het Nederlands EU-voorzitterschap begint op 1 januari, maar de projectorganisatie in het parlement draait al overuren. De uitnodigingen voor de eerste conferentie – dat is de COSAC-voorzittersbijeenkomst op 7 en 8 februari – zijn verstuurd naar onze collega’s in de andere Europese parlementen. En we hebben inmiddels een grote delegatie van het Europees Parlement in de Ridderzaal ontvangen; op donderdag 3 december spraken de voorzitters van alle politieke groepen en de Voorzitter van het Europees Parlement anderhalf uur met de Nederlandse fractievoorzitters en beide Kamervoorzitters over actuele thema’s als migratie en de begroting van de Europese Unie.

Levendig debat in mooi aangeklede Ridderzaal
De Ridderzaal was voor de gelegenheid mooi aangekleed met meubilair dat ook is gebruikt op de Nuclear Security Summit in maart 2014. De Nederlandse en Europese fractievoorzitters zaten tegenover elkaar in een ovalen cirkel schuin links voor de troon. Deze opstelling zorgde ervoor dat er levendig werd gedebatteerd op een manier die past bij de Nederlandse parlementaire debatcultuur. We hebben het Europees Parlement daarmee een voorproefje kunnen geven van de zes interparlementaire conferenties die het Nederlandse parlement straks gaat organiseren: interactief, direct en innovatief.

Ook open debat met Europese Commissie
Op donderdag 7 januari zullen we deze aanpak herhalen, wanneer de voltallige Europese Commissie naar Den Haag komt. In de historische zaal van de Eerste Kamer zullen de 28 Eurocommissarissen onder leiding van hun voorzitter Juncker praten met de Nederlandse fractievoorzitters en de Kamervoorzitters. Dit biedt ons wederom de kans om de bestuurders van de Europese Unie te laten zien hoe wij in Nederland het liefste debatteren: open, rechtstreeks, soms scherp, maar altijd betrokken en gericht op onderwerpen die ertoe doen.

Klaar voor duizend parlementariërs
Nadat we het Europees Parlement en de Europese Commissie op bezoek hebben gehad, zijn we er klaar voor om het komend halfjaar zo’n duizend parlementariërs uit de 28 EU-lidstaten te ontvangen. Veel Kamerleden en nog veel meer ambtenaren uit beide Kamers zullen alles in het werk stellen om te laten zien dat nationale parlementen ertoe doen in de Europese Unie. Het Binnenhof als interparlementaire hub in Europa – het gaat echt gebeuren.

Arjen Westerhoff, co-projectleider parlementaire dimensie

Priorités européennes pour 2016 et après

Deux courtes introductions seront suivies d’un débat en plénière pour servir de contributions aux priorités parlementaires en 2016, recueillies et envoyées à la Commission européenne.

  • Question fondamentale du programme de travail 2016 de la Commission européenne
    Orateur: Vice-Présidente de la Commission européenne en charge du budget et les ressources humaines, Mme Kristalina Georgieva
  • La présidence néerlandaise de l’UE 2016
    Orateur: Ministre néerlandais des Affaires étrangères, M. Bert Koenders
  • Questions et débat

Organisation et coopération de la contrôle parlementaire sur la base d’une étude de cas ciblée sur Europol

Question centrale: Comment les parlements examinent-ils concrètement les documents et décisions? Comment les Commissions des Affaires européennes et les commissions permanentes échangent-elles et collaborent-elles? Comment les contacts avec le Parlement européen sont-ils organisés?

  • Introduction par le modérateur, M. Tom de Bruijn, ancien ambassadeur des Pays-Bas auprès de l’Union européenne de 2003 à 2011
  • Contribution de deux représentants de parlements nationaux, interrogés par le modérateur
  • Débat animé par le modérateur