Blog van Voorzitter Tweede Kamercommissie Europese Zaken

Het is bijna zover: in de eerste helft van 2016 is Nederland voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De informele raden van ministers uit de 28 lidstaten vinden plaats in Amsterdam. Maar het Nederlandse parlement is eveneens aan zet, als gastheer en als voorzitter van een aantal interparlementaire bijeenkomsten, die voornamelijk zullen worden gehouden in de Ridderzaal.

Het doel van deze interparlementaire bijeenkomsten is om de samenwerking tussen de nationale parlementen onderling te versterken en zo meer invloed uit te oefenen op de besluitvorming in Brussel. De tijd van ‘ik kan er ook niets aan doen, het ligt aan Brussel’ is echt voorbij!

Als nationale parlementariër heb je invloed op de besluitvorming in Brussel: direct via de controle van je eigen regering, en indirect via de samenwerking met collega-parlementariërs uit andere lidstaten. Door samenwerking met nationale parlementen is het bijvoorbeeld mogelijk om een zogeheten ‘gele kaart’ te trekken. Daarmee kun je een stevig signaal afgeven aan de Europese Commissie, om een voorstel te heroverwegen. Je hebt dan wel de steun van minimaal 14 Kamers nodig, en zo’n ‘gele kaart’ moet er binnen acht weken liggen. Nauwe contacten over en weer zijn dan ook zeer relevant.

Nederland heeft onlangs het initiatief genomen om een oproep te doen aan de andere parlementen, om inzichtelijk te maken welke voorstellen van de Europese Commissie zij prioriteren. Aan de hand van dit overzicht kunnen we nu zien welke voorstellen verscherpte aandacht hebben en welke parlementen daar bovenop zitten. Op deze manier kan makkelijker samenwerking worden gezocht om voorstellen gezamenlijk in de juiste richting te beïnvloeden.

Samenwerking tussen nationale parlementen is ook belangrijk omdat informatie vanuit de regeringen nogal eens wil verschillen. Sommige parlementen krijgen nauwelijks informatie. Andere parlementen worden juist heel uitgebreid geïnformeerd. De samenwerking met het Europees parlement biedt hiernaast ook kansen om extra informatie te verkrijgen, om besluitvorming te beïnvloeden en daarmee de democratische controle als nationale parlementariër te versterken.

Je leest het al in mijn tekst terug: samenwerking is essentieel en daarom het hoofdonderwerp van gesprek tijdens de interparlementaire bijeenkomsten het komende half jaar in Den Haag: ‘Samen bouwen aan parlementaire controle op EU-besluitvorming’.

Thema’s als defensie en buitenlands veiligheidsbeleid, mensenhandel, economie, energie en rechtsstaat zullen onder andere de revue passeren. Maar ook alle andere grote onderwerpen komen vanzelfsprekend aan bod. Daarmee staat het Binnenhof een half jaar lang in de schijnwerpers van het samenkomen van parlementen en andere buitenlandse gasten. Tijdens de laatste interparlementaire bijeenkomst in Luxemburg over Ontwikkelingssamenwerking, op 10 en 11 december, zullen we het stokje overnemen. Op 7 en 8 februari trappen we af met de vergadering van de voorzitters van de commissies voor Europese Zaken in de Ridderzaal.

Kortom: komend half jaar is Europa prominent op het Binnenhof aanwezig.

Azami

 

Malik Azmani
Voorzitter Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken en lid van de Stuurgroep EU-Voorzitterschap

Blog van Voorzitter Eerste Kamercommissie Europese Zaken

Vanaf 1 januari is Nederland voor het eerst sinds 2004 weer voorzitter van de EU. Of preciezer: voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Maar niet alleen de Raden van Ministers worden door een roulerend voorzitterschap voorgezeten; dat geldt ook voor de verschillende Interparlementaire Conferenties. En dus kent het voorzitterschap ook een Parlementaire dimensie. De beide Kamers van het Nederlandse parlement spelen daarbij een voorzittersrol.

Wat mogen we daarvan verwachten? Hoe groot is die rol als voorzitter eigenlijk? En wat is onze ambitie? Goede vragen waarop vooral een bescheiden antwoord past. Als voorzitter heb je voornamelijk invloed op de agenda van de conferenties en op het proces, maar al minder op de inhoud die tijdens zo’n conferentie aan bod komt en nog minder op de richting van het debat. Het debat wordt immers gevoerd tussen de vertegenwoordigers van alle aanwezige parlementen en kent een eigen dynamiek.

En zelfs de agenda zal voor een deel door externe factoren worden bepaald. Het zal moeilijk zijn om nu niet ook over de vluchtelingencrisis te spreken. Of over de gevolgen van terroristische aanslagen voor onze veiligheid en de rechtsstaat. Tijdens het vorige Nederlandse voorzitterschap werd in Rome het Verdrag voor een heuse Europese grondwet getekend. Maar eveneens tijdens ons voorzitterschap bepaalde het Nederlandse parlement dat dat verdrag in Nederland aan een referendum zou worden onderworpen. Met de nodige impact. En ook nu zullen referenda weer een impact hebben. Ons eigen referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en de Oekraïne zal met meer dan gemiddelde belangstelling gevolgd worden. En een Brits referendum over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk heeft helemaal de potentie om elk ander debat te overschaduwen.

Voor wat betreft het proces zullen we,als rode draad door de verschillende Interparlementaire Conferenties, proberen de interactie te vergroten. Minder lange inhoudelijke inleidingen, meer discussie. Minder eenrichtingverkeer, meer uitwisseling. Meer van elkaar leren en andere parlementariërs leren kennen. Zodat we elkaar ook daarna nog weten te vinden. Want naarmate de Europese eenwording is voortgegaan en steeds meer beleid (mede) in Brussel wordt bepaald, is de macht van nationale parlementen in toenemende mate afhankelijk van de mogelijkheid en bereidheid met andere nationale parlementen samen te werken.

En naar deze samenwerking kijk ik uit, zeker ook onder het Nederlands voorzitterschap!

Elzinga
Tuur Elzinga
Voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken

Message des Presidentes du Sénat et de la Chambre des Représentants

Depuis le 1e janvier 2016, nous y sommes : les Pays-Bas exercent la présidence du Conseil de l’Union européenne. Pour le parlement néerlandais, c’est aussi la dimension parlementaire de la présidence qui commence. Les États généraux organisent différentes conférences, dans lesquelles les parlementaires de toute l’Europe pourront échanger leurs réflexions d’une façon nouvelle et interactive sur des sujets importants et transfrontaliers.

Ankie Broekers-Knol, présidente du Sénat, s’en réjouit :
«Nous sommes très fiers de pouvoir organiser ces évènements. C’est un honneur d’inviter des parlementaires venus de toute l’Europe à échanger retours d’expérience et bonnes pratiques dans ce lieu historique.

À notre grande joie, cette dimension parlementaire survient alors que nous célébrons nos 200 ans d’existence. Et pourtant, l’âge n’est qu’un chiffre ! Nous voulons être un parlement aussi innovant que possible. »

Anouchka van Miltenburg, présidente de la Chambre des Représentants, précise :
« L’objectif de la dimension parlementaire est de promouvoir la collaboration des parlementaires pour introduire ensemble plus d’implication parlementaire dans la prise de décision de l’UE. Chaque parlement national de l’Union européenne a ici un rôle important à jouer, et c’est pourquoi nous pouvons beaucoup apprendre les uns des autres. Au travers de la dimension parlementaire, nous espérons stimuler ce processus d’apprentissage.

Dans toutes nos conférences, nous mettrons en place des modes de communication innovants. Si nous le faisons, c’est parce que nous croyons que l’innovation peut contribuer à des débats dynamiques.

Nous sommes par exemple les premiers à lancer une application qui permettra aux parlementaires de communiquer directement entre eux et d’avoir toujours sous la main les documents de la conférence. C’est une application actualisée, complète et facile à utiliser. »

Ankie Broekers-Knol conclut :
« Nous préparons pour l’une de nos conférences une discussion autour d’un scénario, qui s’oriente sur le rôle des parlements dans la prise de décision concernant les missions militaires de l’UE. Nous nous réjouissons d’accueillir bientôt un grand nombre d’invités internationaux et de discuter ensemble de sujets d’intérêt mutuel. »

Praktische informatie voor deelnemers

  • Deze informatie is van toepassing op alle conferenties behalve de SECG (Stability, Economic Coordination and Governance)-conferentie die zal plaatsvinden in het Europees Parlement in Brussel op 17 februari 2016. 

Conferentielocatie

Ridderzaal
Binnenhof 8-14
2513 AA Den Haag

Hotels
In de volgende hotels zijn kamers voorgeboekt voor deelnemers aan de conferentie:

Hotel Novotel Den Haag City ****
Ligt op twee minuten loopafstand van de conferentielocatie.
http://www.novotel.com/nl/hotel-1180-novotel-den-haag-city-centre/index.shtml
Hofweg 5-7
2511 AA Den Haag
Telefoon:  +31 (0) 70 2039003
Fax: +31 (0) 70 3562889
E-mail: groupsdenhaag@accor.com

Hotel Suite Novotel ****
Ligt op vijf minuten loopafstand van de conferentielocatie.
http://www.accorhotels.com/nl/hotel-7320-suite-novotel-den-haag-city-centre/index.shtml
Grote Marktstraat 46
2511 BJ Den Haag
Telefoon: +31 (0) 70 8505180
Fax: +31 (0) 70 8505199
E-mail: groupsdenhaag@accor.com

Hotel Hilton *****
Afstand tot de conferentielocatie: te voet 12 minuten, met de bus (wordt in voorzien door de organisatie) 5 minuten
http://www.accorhotels.com/nl/hotel-7320-suite-novotel-den-haag-city-centre/index.shtml
Zeestraat 35
2518 AA Den Haag
Telefoon:  +31 (0) 70 7107000
Fax: +31 (0) 70 7107080
E-mail: erik.souren@hilton.com

Aankomst en vertrek
Schiphol Airport (Amsterdam) ligt op 45 km afstand (35-40 minuten rijden, afhankelijk van de verkeersdrukte) van het centrum van Den Haag. Ga naar http://www.schiphol.nl/en voor meer informatie over de luchthaven Schiphol.

Er is een directe treinverbinding tussen Schiphol en Den Haag. De treinreis duurt ongeveer 30 minuten en kost €10 (enkele reis). Een kaartje kunt u online kopen of op het station. Er zijn meerdere spoorwegstations in Den Haag, maar wij adviseren u om naar Den Haag Centraal te reizen, want vandaar bent u het snelst in een van de conferentiehotels. Ga naar de website van de Nederlandse Spoorwegen (NS) voor meer informatie: www.ns.nl/en

De luchthaven Rotterdam/The Hague Airport ligt op 25 km (20-25 minuten rijden, afhankelijk van de verkeersdrukte) van het centrum van Den Haag. Voor meer informatie over Rotterdam/The Hague Airport ga naar: http://www.rotterdamthehagueairport.nl/en/

Als u aankomt op Rotterdam/The Hague Airport, raden wij u aan om een taxi te nemen.

Taxi
Een taxi van Schiphol naar Den Haag kost ongeveer €80 à €100 en de rit duurt zo’n 35 à 40 minuten. Een taxistandplaats bevindt zich buiten de luchthaven.

Een taxirit vanaf Rotterdam/the Hague Airport kost ongeveer €60. U kunt online reserveren: www.rotterdam-airport-taxi.nl of telefonisch +31 (0)10 2620406.

Een taxirit van Den Haag Centraal naar een van de hotels in het centrum kost ongeveer €10. De precieze prijs en de duur van de rit hangen af van de locatie van het hotel en de verkeersdrukte. Buiten het station is er een taxistandplaats.

Vervoer
De deelnemers wordt vriendelijk verzocht om zelf zorg te dragen voor vervoer van en naar de luchthaven.

Hotel Novotel Den Haag City & Suite Hotel Den Haag liggen op loopafstand van de conferentielocatie Grafelijke Zalen. Voor vervoer van het Hilton Hotel naar de Grafelijke Zalen en terug wordt gezorgd.

Er wordt alleen gezorgd voor vervoer van de aanbevolen hotels naar de sociale evenementen en terug.

Parkeren
Delegatieleden wordt geadviseerd om bij hun hotel na te vragen wat de parkeermogelijkheden zijn. De openbare parkeergarage Plein ligt dicht bij de congreslocatie. Deze parkeergarage is 24 uur per dag, 7 dagen per week open. Parkeren kost rond de €30 per dag. Dit is het adres van de parkeergarage: Plein 25, 2511 CS Den Haag.

Tolken
De debatten zullen simultaan worden getolkt in het Engels en het Frans.

Informatie
Er is een Gastland Informatiebalie op de conferentielocatie tijdens elke conferentie.

De Gastland Informatiebalie verstrekt:

  • informatie over taxi & hotel
  • badges (vergeet a.u.b. uw identiteitsbewijs niet)
  • alle aanvullende informatie

Catering
De lunch wordt verstrekt op de conferentielocatie. Behalve tijdens de koffiepauze, zijn koffie thee en water gedurende de gehele conferentie beschikbaar naast de vergaderzaal.

Vegetariërs, veganisten en mensen met een allergie wordt vriendelijke verzocht om de organisatie van tevoren op de hoogte te stellen, door op het inschrijvingsformulier de relevante gegevens in te vullen.

Muntsoort
De officiële munt in Nederland is de euro (€).

Internet/WIFI
WIFI is beschikbaar op de conferentielocatie. De toegangscode wordt verstrekt op de conferentielocatie.

Roken
In Nederland is roken verboden in kantoren, restaurants, cafés, openbaar vervoer en andere openbare gelegenheden. Op de conferentielocatie is er een aangewezen rookruimte.

Ambassades
Voor informatie over in Nederland gevestigde ambassades gaat u naar: http://embassy.goabroad.com/embassies-in/netherlands

La dimension parlementaire de la présidence néerlandaise de l’UE

De janvier à juin 2016, ce sera au tour des Pays-Bas de prendre la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne. En plus du gouvernement, les États-Généraux jouent également un rôle important pendant la présidence de l’UE. La dimension parlementaire de la présidence implique notamment l’organisation, par le Sénat et la Chambre des représentants, de plusieurs conférences interparlementaires. Dans ce cadre, le but est de travailler avec d’autres parlements nationaux et le Parlement européen à construire un contrôle parlementaire et la participation à la prise de décision européenne.

Conférences interparlementaires
En 2016, les États-Généraux organiseront cinq conférences interparlementaires dans la Salle des Chevaliers, Ridderzaal, à La Haye et une à Bruxelles dans le cadre de la dimension parlementaire de la présidence.