Over de parlementaire dimensie

Van januari tot en met juni 2016 is Nederland voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Naast de regering spelen ook de Staten-Generaal tijdens het EU-Voorzitterschap een grote rol. De parlementaire dimensie van het voorzitterschap houdt onder meer in dat Eerste Kamer en Tweede Kamer samen een aantal interparlementaire conferenties organiseren. Inzet daarbij is om samen met andere nationale parlementen en het Europees Parlement te bouwen aan parlementaire controle op en betrokkenheid bij Europese besluitvorming.

Interparlementaire conferenties
De Staten-Generaal organiseren in 2016 vijf interparlementaire conferenties in Den Haag en één in Brussel in het kader van de parlementaire dimensie van het voorzitterschap. Vier van deze conferenties vinden ieder halfjaar plaats:

  • de vergadering van de voorzitters van de commissies voor Europese Zaken (COSAC-voorzittersbijeenkomst)
  • de reguliere vergadering van de commissies voor Europese Zaken van nationale parlementen (plenaire COSAC-bijeenkomst)
  • de conferentie over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GBVB/GVDB);
  • de conferentie in het kader van het begrotingspact (de zogenoemde ‘artikel 13’-conferentie).

Twee andere conferenties gaan over onderwerpen die de Staten-Generaal heel belangrijk vinden:

  • een themaconferentie over energie en innovatie met bijzondere aandacht voor circulaire economieën 
  • een themaconferentie over mensenhandel