Welke interparlementaire bijeenkomsten zijn er?

De Staten-Generaal organiseren 6 conferenties. Dat zijn:

  • De COSAC Voorzittersconferentie (7-8 februari 2016)

  • De interparlementaire Artikel-13 conferentie (17 februari 2016)

  • De themaconferentie over mensenhandel (13-14 maart 2016)

  • De themaconferentie Energie (3-4- april 2016)

  • Interparlementaire GBVB/GVDB-conferentie (6-8 april 2016)

  • Plenaire COSAC-conferentie (12-14 juni 2016)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *