“Waardevolle parlementaire ontmoetingen in woelige tijden” – Blog door Tuur Elzinga en Malik Azmani

De parlementaire dimensie van het Nederlands EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016 zit erop. De 55e plenaire COSAC-bijeenkomst telde zo’n 250 deelnemers: parlementariërs van de commissies Europese Zaken van de 28 Lidstaten, vertegenwoordigers van het Europees Parlement en andere betrokkenen. De bijeenkomst van 12 tot en met 14 juni in de Ridderzaal in Den Haag zorgde voor een waardige afsluiting van onze parlementaire activiteiten tijdens dit voorzitterschap. De in totaal zes succesvolle conferenties hebben laten zien dat nationale parlementen ertoe doen. We dragen vol vertrouwen het Voorzitterschap van de parlementaire dimensie voor de tweede helft van 2016 over aan Slowakije.

Het waren intensieve ontmoetingen de afgelopen zes maanden. Dat kon ook niet anders, want het zijn woelige tijden in en voor Europa. Lessen leren van de financiële crisis, worstelen met de migratieproblematiek, de veranderende veiligheidssituatie, discussies tussen Lidstaten onderling en het verder versterken van de rol van de nationale parlementen. Al deze en vele andere onderwerpen passeerden in de zes conferenties van de parlementaire dimensie van het Nederlands voorzitterschap de revue.

Naast de reguliere bijeenkomsten van COSAC en over financiële stabiliteit en veiligheids- en defensiebeleid hebben wij twee bijzondere themaconferenties georganiseerd. De eerste ging over de gevolgen van mensenhandel, de andere over energie. Twee bijzonder actuele thema’s die nog vele jaren onze aandacht zullen vragen. Deze conferenties vormden een verrijking van ons voorzitterschap.

Bij alle conferenties konden wij een beroep doen op gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland. Hun inbreng en expertise hebben het debat en daarmee ook onze parlementaire dimensie enorm verrijkt. Daarnaast waren wij ook zeer verheugd met de bijdragen van de Nederlandse minister-president, diverse Nederlandse ministers, diverse Eurocommissarissen en diverse vertegenwoordigers van het Europees Parlement. De conferenties werden zo een ware dialoog tussen alle relevante spelers op het Europese speelveld.

Daarmee is in die afgelopen zes maanden het motto van het Nederlandse parlementaire voorzitterschap – versterken van parlementaire controle door betere onderlinge samenwerking – naar onze mening goed uit de verf gekomen. 

We hebben dat geprobeerd op een innovatieve manier te doen. Met meer interactie tijdens de conferenties, met uiteenlopende side-events – ook met de bevolking en met andere partners als Den Haag, Rotterdam en provincies – en met gebruikmaking van moderne communicatiemiddelen: de speciale interactieve conferentieapp (https://www.parleu2016.nl), foto’s op Flickr en tweets via Twitter (@Parleu2016NL). Iedereen die daaraan heeft bijgedragen, in het bijzonder ook de ambtelijke ondersteuning, verdient daarvoor veel lof.

Het waren zes intensieve maanden, maar dat is het waard geweest. Als Voorzitters van de commissies Europese Zaken van de Nederlandse Tweede Kamer en Eerste Kamer wensen wij onze collega’s van de Národná rada Slovenskej republiky in Bratislava veel succes het komende halfjaar.

veľa šťastia !

Malik Azmani, Voorzitter commissie Europese Zaken Tweede Kamer

Tuur Elzinga, Voorzitter commissie Europese Zaken, Eerste Kamer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *