Plenaire COSAC: 12-14 juni

De plenaire COSAC begint met een toespraak van minister-president Mark Rutte, waarin hij terugblikt op het Nederlandse EU-Voorzitterschap. De toespraak wordt gevolgd door een Q&A sessie met de minister-president. Daarnaast staan er vijf inhoudelijke sessies op de agenda, met elk een specifiek onderwerp. In de eerste sessie staat uitwisseling van best practices van nationale parlementen in EU-behandeling centraal. De tweede sessie behandelt de Rule of Law.  Eurocommissaris en eerste vicepresident Frans Timmermans is uitgenodigd om deze twee sessies bij te wonen. De derde sessie gaat dieper in op parlementaire diplomatie.

Op dinsdag 14 juni spreekt Alex Brenninkmeijer namens de Europese Rekenkamer in de vierde sessie over de wijze waarop parlementen in de Europese Unie rapporten van diezelfde Rekenkamer behandelen. In sessie vijf staat migratie centraal. De Plenaire COSAC eindigt zoals gebruikelijk met het aannemen van de contributies en conclusies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *