Voorzitters Eerste en Tweede Kamer op conferentie parlementsvoorzitters EU

Van 22 tot en met 24 mei waren de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Ankie Broekers-Knol en Khadija Arib, aanwezig bij de conferentie van alle Kamervoorzitters van de parlementen in de EU. Hier spraken zij onder andere over de parlementaire dimensie van het Nederlandse EU-Voorzitterschap, waarin de rol van nationale parlementen en het belang van interparlementaire informatie-uitwisseling en samenwerking centraal staan.

Een terugblik op het Nederlandse EU-Voorzitterschap

Het is een goede traditie dat het voorzittende parlement tijdens de jaarlijkse Voorzittersconferentie terugblikt en best practices doorgeeft. De Kamervoorzitters startten deze presentatie met een kort filmpje waarin de hoogtepunten van de interparlementaire conferenties voorbijkwamen. Voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol haalde dit filmpje aan als voorbeeld van de innovatieve communicatiemiddelen die het Nederlandse parlement heeft ingezet. Daarnaast is er een app ontwikkeld met een chatfunctie voor deelnemers van de conferenties, en zijn er voorafgaand aan de conferenties onder meer een filmavond en een werkbezoek georganiseerd. Op deze manier konden deelnemers elkaar beter leren kennen en dieper op de onderwerpen ingaan. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib stond in de terugblik met name stil bij het overkoepelende thema van de parlementaire dimensie van het EU-Voorzitterschap: samen bouwen aan parlementaire controle op EU-besluitvorming. ” Het is belangrijk dat we de verbinding zoeken. Dat geldt voor nationale parlementen, waar iedereen werkt vanuit een eigen partij, vanuit een eigen ideologie, maar waar we als volksvertegenwoordigers steeds het algemeen belang voor ogen hebben. Het geldt ook voor parlementen onderling – de parlementen van de 28 (achtentwintig) EU-lidstaten en het Europees Parlement. Niet alleen omdat we slagvaardiger zijn als we de handen ineen slaat, maar vooral omdat het niet anders kán. Veel maatschappelijke problemen stoppen niet bij de eigen landsgrenzen.”

Andere gespreksonderwerpen

Tijdens de conferentie werd ook gesproken over het trekken van de derde gele kaart – één van de instrumenten die het Verdrag van Lissabon aan parlementen biedt – over de herziening van de detacheringsrichtlijn. Daarover zei Arib dat iedere versterking van de rol van nationale parlementen door de Tweede Kamer in principe enthousiast wordt begroet; ze wees er ook op dat parlementaire controle onderwerp van gesprek is tijdens de laatste interparlementaire conferentie die het Nederlandse parlement in juni organiseert.

Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol hield tijdens de conferentie een toespraak over het onderwerp management of migration flows. In die toespraak onderstreepte zij het grote belang van solidariteit in de Europese Unie en het zoeken naar duurzame oplossingen. Er moet volgens Broekers-Knol een eenduidig EU-asielbeleid komen, dat vluchtelingen en asielzoekers snel duidelijkheid geeft over de mogelijkheid tot verblijf. Ook moeten EU-lidstaten meer investeren in het bewaken van externe grenzen. Op die manier kunnen op termijn de Schengen-grenzen weer vrij worden gegeven. Broekers-Knol benadrukte dat een oplossing voor de lange termijn alleen gevonden kan worden in een coherent buitenlands beleid, waarbij de EU helpt bij het aanpakken van grondoorzaken voor migratie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *