Eurobankbiljetten

Interparlementaire conferentie SECG

Op 17 februari 2016 is de SECG ((Stability, Economic  Coordination and Governance) conferentie. Voluit heet deze conferentie de ‘interparlementaire conferentie over stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie’ (ook wel: het Begrotingspact). In artikel 13 van het Begrotingspact staat deze interparlementaire conferentie centraal. De conferentie is twee keer per jaar, in het voorjaar in Brussel, en in het najaar in het land dat op dat moment voorzitter is van de Raad van de Europese Unie.

De SECG conferentie wordt voorbereid en voorgezeten door het nationale parlement in samenwerking met het Europees Parlement. De agenda van de bijeenkomst op 17 februari 2016 in Brussel wordt met het Europees Parlement vastgesteld. Het doel van de conferentie is om goede ervaringen (‘best practices’) uit te wisselen over de thema’s begrotingsbeleid en investeringen en concurrentiekracht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *