De Eerste en Tweede Kamer

De Eerste Kamer en de Tweede Kamer der Staten-Generaal vormen sinds 1815 samen het Nederlandse parlement. Beide Kamers hebben een belangrijke taak bij de invoering van nieuwe wetten. Een wetsvoorstel kan alleen wet worden als eerst de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer het heeft goedgekeurd.

De leden van de Tweede Kamer kunnen zelf wetsvoorstellen indienen en veranderen. De Eerste Kamer niet; zij kan wetsvoorstellen alleen goedkeuren of verwerpen. Beide Kamers controleren de regering. Dat houdt in dat ministers en staatssecretarissen aan de Kamers verantwoording moeten afleggen.

De Tweede Kamer is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging. Zij bestaat uit 150 leden. Dit zijn fulltime politici. De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de Provinciale Staten. Zij zijn parttime politici en vergaderen slechts één dag per week. Luchtfoto van het Binnenhof

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *