COSAC Voorzittersconferentie: 7-8 februari

Op 7 en 8 februari 2016 is de conferentie van Voorzitters van de COSAC. COSAC is een samenwerkingsvorm tussen de verschillende commissies voor Europese Zaken van de nationale parlementen van de EU-lidstaten en leden van het Europees Parlement. Deelnemers aan de Voorzitters COSAC zijn dan ook de Voorzitters van de commissies voor Europese Zaken van de nationale parlementen van de EU.

Op de agenda van de Voorzitters-COSAC staan vaste onderwerpen, zoals het vaststellen van de agenda van de plenaire COSAC (van 12-14 juni 2016) en de outline van het Bi-Annual report. Dat is een samenvatting van een inventarisatie van werkwijzen op EU-terrein onder alle nationale parlementen. Daarnaast zijn er twee inhoudelijke sessies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *