De parlementaire dimensie van het EU-voorzitterschap: wat kost dat?

De Staten-Generaal heeft 2,9 miljoen euro uitgetrokken voor de organisatie van de zes interparlementaire conferenties. Een belangrijk deel van dit budget wordt besteed aan technische voorzieningen in de Ridderzaal – denk  bijvoorbeeld aan bekabeling elektriciteit, audiovisuele voorzieningen en persfaciliteiten. Ook de inzet van het personeel uit de Eerste en Tweede Kamer valt binnen dit budget.

Sober doch representatief is de leidraad. Het feit dat de conferenties in de Ridderzaal (op het Binnenhof) worden georganiseerd is daarvan een goede illustratie: het is een historische en bijzondere plek, en doordat het ‘in eigen huis’ is blijven de kosten beperkt.

De Eerste en Tweede Kamer delen de kosten. Elk betalen zij de helft van het bedrag, 1,45 miljoen euro. De begroting is in een openbaar debat, tijdens de behandeling van de Raming voor 2016, vastgesteld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *