Microfoons staan klaar voor een persconferentie

Informatie voor de media

Op deze pagina staat informatie voor de pers, onder meer over de accreditatie, persfaciliteiten, persmomenten en persconferenties over de bijeenkomsten in het kader van de parlementaire dimensie van het Nederlands EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016.

Persaccreditatie
Journalisten die een of meerdere van de zes geplande bijeenkomsten willen bijwonen, dienen zich hiervoor te accrediteren. De afdelingen voorlichting van de Eerste en Tweede Kamer zijn verantwoordelijk voor de accreditatie en registratie van vertegenwoordigers van de media.

Uw contactpersonen zijn:

Nancy Podt Gert Riphagen
pressoffice@tweedekamer.nl   gert.riphagen@eerstekamer.nl
T. 070 – 3183003 M: 06 20544625
M: 06 21703455 Twitter: @gripje

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *