E-zine with impressions of the parliamentary dimension of the Dutch EU presidency

e-zine_eu-voorzitterschap-2016-enOn Tuesday 27 September the Senate and the House of Representatives released an e-zine with impressions of the parliamentary dimension of the Dutch EU presidency. In the first six months of 2016, it was the Netherlands` turn to assume the Presidency of the Council of the European Union. During this presidency the Dutch parliament organised six conferences for its fellow MPs from the EU member states, partly in cooperation with the European Parliament. An innovative approach was pivotal in the organisation of the parliamentary dimension of the EU presidency.

• Download e-zine in English

 The e-zine shows in words and pictures what the parliamentary dimension was about and how the conferences went. Five of the six conferences were held in the Hall of Knights in The Hague, one in the European Parliament in Brussels. The conferences were on such themes as energy and circulair economy, human trafficking in the digital age, security and defence, economic coordination and the refugee crisis. The e-zine also pays attention to the meeting with the entire European Commission and the leaders of the groups in the European Parliament.

 The innovative approach involved, among other things, the development of a dedicated app for the participants in the conferences, the strengthening of the interactive nature of the debates and the engagement of non-parliamentarian partners, such as local authorities and expterts, in the conferences. The 24-page e-zine containes weblinks to the conferences and other relevant information. It will be sent to all the participants.

E-zine met terugblik parlementaire dimensie Nederlands EU-voorzitterschap

e-zine_eu-voorzitterschap-2016-nlDe Eerste en Tweede Kamer hebben dinsdag 27 september een e-zine uitgebracht met een terugblik van de parlementaire dimensie van het Nederlands EU-voorzitterschap. Nederland was in de eerste helft van 2016 voorzitter. Het Nederlandse parlement organiseerde in dat kader onder meer zes interparlementaire conferenties voor parlementariërs van de 28 EU-Lidstaten, deels in samenwerking met het Europees Parlement. Een innovatieve aanpak stond centraal in de organisatie van de parlementaire dimensie van het voorzitterschap.

Download hier het e-zine

Het e-zine laat in woord en beeld zien wat de parlementaire dimensie heeft ingehouden en hoe de conferenties zijn verlopen. Vijf van de zes conferenties vonden in de Ridderzaal in Den Haag plaats, één in het Europees Parlement in Brussel. Op de conferenties kwamen onder de thema’s energie en circulaire economie, mensenhandel in het digitale tijdperk, veiligheid en defensie, stabiliteit en economisch bestuur en de vluchtelingencrisis aan de orde. In het e-zine wordt ook aandacht besteed aan de ontmoeting met de voltallige Europese Commissie en de voorzitters van de fracties in het Europees Parlement.

De innovatieve aanpak kwam onder meer tot uiting met een speciale app voor de deelnemers aan de conferenties, versterken van het interactieve karakter van de debatten en het betrekken van niet-parlementaire partners als andere overheden en experts bij de conferenties. Het e-zine van 24 pagina’s bevat weblinks naar de conferenties en andere relevante informatie en wordt verspreid onder alle deelnemers.