Session I: Parliamentary scrutiny, an exchange of best practices

10.00 – 10.15 

Introduction

Opening by the Chairman of the Committee on European Affaris of the Senate, Mr Tuur Elzinga, and introduction of the moderator for this session, Ms Marit Maij, member of the Dutch House of Representatives

Key findings from the 25th Bi-annual report. Presentation by the permanent member of the COSAC Secretariat, Ms Christiana Fryda

 

10.15 – 10.45 

Combining parliamentary information for scrutiny and effective cooperation between parliaments: The use of Rapporteurs

Introduction by the moderator and debate

 

10.45 – 11.15

Scrutiny beyond ministerial Councils: Trilogue

Introduction by the moderator and debate

 

11.15 – 11.30 

State of play on the instruments at the disposal of National Parliaments (yellow / green card)

Interview with Mr Frans Timmermans, First Vice President of the European Commission

De parlementaire dimensie van het EU-voorzitterschap: wat kost dat?

De Staten-Generaal heeft 2,9 miljoen euro uitgetrokken voor de organisatie van de zes interparlementaire conferenties. Een belangrijk deel van dit budget wordt besteed aan technische voorzieningen in de Ridderzaal – denk  bijvoorbeeld aan bekabeling elektriciteit, audiovisuele voorzieningen en persfaciliteiten. Ook de inzet van het personeel uit de Eerste en Tweede Kamer valt binnen dit budget.

Sober doch representatief is de leidraad. Het feit dat de conferenties in de Ridderzaal (op het Binnenhof) worden georganiseerd is daarvan een goede illustratie: het is een historische en bijzondere plek, en doordat het ‘in eigen huis’ is blijven de kosten beperkt.

De Eerste en Tweede Kamer delen de kosten. Elk betalen zij de helft van het bedrag, 1,45 miljoen euro. De begroting is in een openbaar debat, tijdens de behandeling van de Raming voor 2016, vastgesteld.