COSAC Voorzittersconferentie: 7-8 februari

Op 7 en 8 februari 2016 is de conferentie van Voorzitters van de COSAC. COSAC is een samenwerkingsvorm tussen de verschillende commissies voor Europese Zaken van de nationale parlementen van de EU-lidstaten en leden van het Europees Parlement. Deelnemers aan de Voorzitters COSAC zijn dan ook de Voorzitters van de commissies voor Europese Zaken van de nationale parlementen van de EU.

Op de agenda van de Voorzitters-COSAC staan vaste onderwerpen, zoals het vaststellen van de agenda van de plenaire COSAC (van 12-14 juni 2016) en de outline van het Bi-Annual report. Dat is een samenvatting van een inventarisatie van werkwijzen op EU-terrein onder alle nationale parlementen. Daarnaast zijn er twee inhoudelijke sessies.

Colofon

logo_EU2016_web1

Deze website is een product van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal in het kader van de parlementaire dimensie van het Nederlandse EU-Voorzitterschap, 1 januari – 1 juli 2016.

Contactinformatie:
E-mail: info@parleu2016.nl

Copyright
De foto’s op deze website zijn niet rechtenvrij en mogen niet door derden worden gebruikt, tenzij dat expliciet wordt vermeld.

Cookies
Deze website plaatst een cookie [sessionId] om de door u ingestelde taal te onthouden. Daarnaast maakt de site gebruik van een cookie  [uuid] voor webanalyse.

Informatie voor de media

Op deze pagina staat informatie voor de pers, onder meer over de accreditatie, persfaciliteiten, persmomenten en persconferenties over de bijeenkomsten in het kader van de parlementaire dimensie van het Nederlands EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016.

Persaccreditatie
Journalisten die een of meerdere van de zes geplande bijeenkomsten willen bijwonen, dienen zich hiervoor te accrediteren. De afdelingen voorlichting van de Eerste en Tweede Kamer zijn verantwoordelijk voor de accreditatie en registratie van vertegenwoordigers van de media.

Uw contactpersonen zijn:

Nancy Podt Gert Riphagen
pressoffice@tweedekamer.nl   gert.riphagen@eerstekamer.nl
T. 070 – 3183003 M: 06 20544625
M: 06 21703455 Twitter: @gripje