Category Archives: Location NL

Het Binnenhof

Het Binnenhof behoort tot de oudste delen van Den Haag. In de 13e eeuw ontstond hier op een open plaats aan het water in een beboste omgeving de eerste bebouwing. Hieruit kwamen onder meer voort: de Ridderzaal (een feestzaal voor graven), en later de Hofkapel, het stadhouderlijk paleis en weer later de vergaderzaal van de Staten van Holland en West-Friesland. Deze gebouwen zijn thans in gebruik door de Eerste Kamer en Tweede Kamer. De beide kamers vormen samen de Staten-Generaal. Het complex werd omringd door de huidige Hofvijver en inmiddels verdwenen grachten. De stad Den Haag is hier omheen ontstaan en uitgegroeid.

Het gebouwencomplex van het Binnenhof en het daarop gelegen plein vormen al vele eeuwen het centrum van de Hollandse en Nederlandse politiek. De huidige plenaire vergaderzaal van de Eerste Kamer dateert van 1655 en werd gebouwd in opdracht van de Staten van Holland en West-Friesland. Het is de oudste parlementaire vergaderzaal van Europa. De Eerste Kamer vergadert er sinds 1849. Het gebouw van de Tweede Kamer, waar voorheen ook ministeries waren gehuisvest, is in 1992 grondig vernieuwd en uitgebreid met onder meer een geheel nieuwe plenaire vergaderzaal. Het Binnenhof is ook de werkplek van de minister-president, die zelf kantoor houdt in het zogenoemde Torentje aan de Hofvijver, en zijn ambtenaren.  Ook de Raad van State heeft aan het Binnenhof vergaderruimtes.

Het Binnenhof behoort tot de belangrijkste monumenten van Nederland. Jaarlijks bezoeken vele honderdduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland het Binnenhof. Alleen al op Open Monumentendag komen bezoeken ruim 10.000 mensen het parlement en de Ridderzaal. De overheid heeft een programma opgezet waardoor elke jongere in Nederland ten minste één keer de belangrijkste gebouwen op het Binnenhof bezoekt. 

 

 

Den Haag – internationale stad van vrede en recht

Den Haag is weliswaar niet de hoofdstad van Nederland, maar heeft als stad waar de Nederlandse regering en het parlement zijn gevestigd en als residentie van het koninklijk huis een belangrijke functie. Den Haag is ook de internationale stad van vrede en recht. Tienduizenden mensen werken hier elke dag samen aan een vrediger, rechtvaardiger en veiliger wereld. In zo’n 160 organisaties, honderden bedrijven en kenniscentra. Ook in het Vredespaleis, al meer dan 100 jaar het symbool voor internationale gerechtigheid. Den Haag is dé plek waar conflicten worden voorkomen en vreedzaam opgelost.

Den Haag is vaker gaststad voor internationale conferenties en fungeert als ontmoetingsplek voor dialoog en debat. Zo is er onder andere de Nucleair Summit in 2014 geweest en de Global Conference on CyberSpace in 2015. En Den Haag is een Europese stad: vele Europese organisaties zijn in de stad gevestigd, maar ook is Den Haag zelf actief in Brussel en de rest van Europa.

Voor meer informatie over Den Haag kijkt u op: www.denhaag.nl

De Ridderzaal

Alle conferenties worden gehouden in de Ridderzaal en de omliggende grafelijke zalen, aan het Binnenhof in Den Haag.

De Ridderzaal is een zeer herkenbaar en indrukwekkend gebouw in het midden van het Binnenhof. Het is in feite een cluster van drie gebouwen, ook wel bekend als de grafelijke zalen: het Rolgebouw met de Rolzaal, de Lairessevleugel met de gelijknamige zaal en de Ridderzaal. Oorspronkelijk heette de Ridderzaal de Grote Zaal.

Floris IV, graaf van Holland, bouwde omstreeks 1230 op deze plaats van het Binnenhof een jachtslot. Haaks hierop liet hij een hal bouwen voor feesten en ontvangsten. Zijn zoon Willem II liet omstreeks het midden van de 13e eeuw deze hal slopen: ter plaatse verrees in gothische stijl de Grote Zaal. Floris V voltooide en verfraaide het slot van zijn vader omstreeks 1280.

De indrukwekkende zaal is diverse keren gerestaureerd en in gebruik geweest voor vele gelegenheden. Zo kwamen er de Ridders van het Gulden Vlies bijeen, Karel de Stoute sprak er recht en ook de Staten-Generaal vergaderde er regelmatig. In 1619 werd pal voor de Ridderzaal de staatsman Johan van Oldenbarnevelt onthoofd, nadat hij na een staatsgreep van Prins Maurits gevangen was gezet en in een proces wegens landverraad was veroordeeld. De Ridderzaal diende in de Franse tijd als militaire school en werd ook meerdere keren gebruikt als loterijzaal. In de 19e eeuw raakte de zaal in onbruik. In 1904 werd de opnieuw gerenoveerde Ridderzaal weer in gebruik genomen met het uitspreken van de Troonrede – de plannen van de regering voor het volgende jaar – door koningin Wilhelmina in de Verenigde Zitting van de Staten-Generaal. Sindsdien vindt deze plechtigheid elk jaar plaats op de derde dinsdag van september: Prinsjesdag.

De Ridderzaal is eigendom van de overheid en wordt bij bijzondere gebeurtenissen, zoals grote internationale conferenties gebruikt. Vijf van de zes bijeenkomsten van de parlementaire dimensie van het EU-voorzitterschap van Nederland zijn in de Ridderzaal.