Category Archives: General event info 3 NL

Themaconferentie mensenhandel

De focus van deze conferentie ligt op de vraag wat de invloed van voortgaande digitalisering is op de problematiek rond mensenhandel – heeft het internet patronen veranderd, en hoe kan het worden ingezet om slachtoffers te beschermen en om daders te vervolgen? Tijdens de conferentie is ook aandacht voor de migratieproblematiek, die momenteel in het brandpunt van de politieke en publieke belangstelling staat.

 

 De conferentie wordt ingeleid door een informele documentaire- en discussieavond. Op deze avond wordt de verbinding gelegd tussen de moderne verschijningsvormen van mensenhandel en de kansen die onder meer het internet biedt bij de bestrijding er van. De leiding van deze avond is in handen van Leif Coorlim, journalist voor CNN en Executive Director van het CNN Freedom Project. Aan de hand van clips uit nieuwsitems en documentaires over mensenhandel vindt discussie plaats met de deelnemers, waarbij ook externe deskundigen aanwezig zullen zijn.